ds. E.C. Luth, Geloof, Groningen-Noord


Liedboek 349 : 1, 2
Gezang 154 : 1, 2, 3
Genadeverkondiging
Gezang 154 : 4
Gebed
Genesis 15 : 8 t/m 16
Hebreeën 11 : 8 t/m 16
Kindermoment
Opwekking 374
Preek
Psalm 51 : 7
Wetlezing
Gezang 163
Doopformulier
Gebed
Liedboek 334 : 1, 2
Doop
Liedboek 334 : 3, 5
Gebed
Collecte
Gezang 147

Comments are closed.