ds. H. Venema, 1 Koningen 8: 10, 11, Onnen


Psalm 122
Schuldbelijdenis
Genadeverkondiging
Liedboek 434
Gebed
1 Koningen 8 : 1 t/m 13
2 Kronieken 5 : 11 t/m 14
1 Koningen 8 : 10, 11
Preek
Psalm 136 : 1, 2, 3, 21
Wetlezing
Gezang 161 : 1
Gebed
Collecte
Psalm 47 : 1, 4

Comments are closed.