ds. E.C. Luth, Zondag 27, doopdienst, Groningen-Noord


Psalm 93 : 1
Gebed
Matteüs 28 : 16 t/m 20
1 Petrus 3 : 18 t/m 22
Gezang 7
Kolossenzen 2 : 8 t/m 15
Zondag 27
Preek
Psalm 105 : 1 t/m 6
Doopformulier
Gezang 179b
Gebed
Doop
Opwekking 462
Gebed
Collecte
Gezang 171

Comments are closed.