ds. S.M. Alserda, Hoe meer zielen hoe meer vreugd!, Hoogkerk


Opwekking 548
Opwekking 553
Votum, Zegengroet
Opwekking 623
Gebed
Psalm 122 : 1, 2a+3b
Handelingen 2 : 41 t/m 47
Preek
Opwekking 194
1 Petrus 2 : 4 t/m 10
Vervolg preek
Opwekking 564
Wetlezing
Opwekking 479
Gebed
Collecte
Sela Lof aanbidding
Gezang 167
Zegen
Opwekking 602
Opwekking 621
Opwekking 148

Comments are closed.