ds. H. Venema, Zondag 23, Onnen


Liedboek 387 : 1, 2, 7
Schuldbelijdenis
Genadeverkondiging
Psalm 34 : 1, 4, 8
Gebed
Handelingen 9 : 13 t/m 22
Filippenzen 3 : 1 t/m 9
Zondag 23
Preek
Liedboek 305
Wetlezing
Psalm 119 : 3
Gebed
Collecte
Psalm 118 : 1, 2

Comments are closed.