ds. J.W. Roosenbrand, Buitenspel?, Groningen-Oost


Gezang 79 : 1, 2
Wetlezing
Gezang 79 : 4, 5, 6
Gebed
Collecte
Liedboek 125
Matteüs 1 : 18 t/m 25
Preek
Psalm 103 : 3, 4, 7
Opwekking 602
Gebed
Liedboek 63

Comments are closed.