ds. H. Venema, themadienst jeugdwerk, Onnen


Lied
Votum/Zegengroet
Psalm 138 : 1, 2
Gebed
Lied Lees je bijbel
Marcus 4 : 1 t/m 9
Psalm 19 : 3, 4
Preek
Liedboek 293
Geloofsbelijdenis
Gezang 161 : 1, 4
Gebed
Collecte
Gezang 45

Comments are closed.