ds. J.W. Roosenbrand, de verloren zoons, Jeugddienst, Groningen-Oost


Gezang 160
Psalm voor nu 84
Jezus leven van mijn leven
Gebed
Preek
Opwekking 624
Preek vervolg
Opwekking 399
Preek vervolg
Gebed
Opwekking 599
Opwekking 569
Collecte
Opwekking 387
Opwekking 387

Comments are closed.