ds. N. Vennik, Ga je mee naar de Koning, Gezinskerstavonddienst, Groningen-Oost


Zegen en Groet
Wonderbare raadsman
Gebed
Als je veel van iemand houdt
Lukas 2 : 1 t/m 7
In Bethlehems stal
Vertelling
Ga je mee naar de Koning
Gebed
Collecte
Ere zij God
Zegen

Comments are closed.