ds. C. van der Leest, Zondag 26, Groningen-Oost


Psalm 124
Psalm 57 : 2, 5, 6
Gebed
1 Petrus 3 : 13 t/m 4: 2
Psalm 114
Zondag 26
Preek
Collecte +
Psalm 105 : 1 t/m 5
Geloofsbelijdenis
Liedboek 87
Getuigenis
Gebed
Liedboek 305

Comments are closed.