ds. C. van der Leest, ds. N. Vennik, Tijdig reserveren!, Kerstnachtdienst, Martinikerk


Gezang 124
Welkom, votum en groet
Gezang 139
Gebed
Gezang 132
Jesaja 9: 1 t/m 6
Jezus u geboortefeest
’t Was nacht in Bethl’hems dreven
Psal 23
Lucas 2: 1 t/m 14
Gezang 135
Verkondiging Tijdig reserveren!
Gezang 143
Comfort ye my people
Hymne ‘Preis und Lob sei unser Gott gesungen’
Halleluja, prijs de Heer
Collecte
A Christmas finale
Transeamus (‘Let us go to Bethlehem’)
Gezang 26
Gebed
Ere zij God
Zegen
Farandole
March – The Shining Star

Comments are closed.