ds. S.W. de Boer, Johannes 11: 25, 26, doopdienst, Haren


Psalm 98 : 1, 4
Wetlezing
Psalm 25 : 4
Doopformulier 3
Gebed
Liedboek 335 : 1, 4, 5
Doop
Liedboek 335 : 6, 8, 9
Gebed
Matteüs 28
Gezang 95 : 1, 2, 3, 4
Johannes 11 : 25, 26
Preek
Gezang 94 : 1, 2, 4, 6
Gebed
Collecte
Gezang 99 : 1, 2, 3

Comments are closed.