ds. M.A. de Niet, Johannes 14: 6, avondmaal, belijdenis, Groningen-Noord


Liedboek 320 : 1, 3, 4
Wetlezing
Psalm 146 : 4, 8
Gebed
Johannes 14 : 1 t/m 11
90 gezangen 82 : 1, 2, 3
Johannes 14 : 6
Preek
90 gezangen 84 : 1, 2, 3
Belijdenis Formulier
Liedboek 341 : 1, 2, 3
Avondmaals Formulier
Liedboek 360 : 1
Psalm 103 : 1, 2, 3
Collecte
Gezang 35 : 3, 4
Liedboek 456 : 1, 2, 3

Comments are closed.