ds. A. van der Sloot, Efeziërs 4: 20, Zuidwolde


Psalm 92 : 7, 8
Wetlezing
Psalm 25 : 6
Gebed
Efeziërs 4 : 17 t/m 32
Psalm 1
Efeziërs 4 : 20
Preek
Liedboek 473 : 1, 5, 10
Gebed + collecte
Liedboek 423

Comments are closed.