ds. M.A. de Niet, Zondag 34, Groningen-Noord


Liedboek 20 : 1, 2, 3
Gebed
Deuterenomium 30 : 11 t/m 20
Liedboek 7
Psalm 8
Psalm 81 : 4, 6, 7, 8
Zondag 34
Gezang 1 : 1, 2, 13
Preek
Psalm 119 : 65
Geloofsbelijdenis
Psalm 96 : 3, 4
Gebed
Collecte
Gezang 135 : 3, 11, 12

Comments are closed.