ds. J. Werkman, Zondag 11, Zuidwolde


Psalm 80
Gebed
90 gezangen 78 : 1, 4
Jesaja 42 : 1 t/m 7
Jesaja 49 : 1 t/m 11
Psalm 98 : 1, 2
Zondag 11
Preek
Psalm 75 : 1, 5
Gebed
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Collecte
Psalm 111 : 5, 6

Comments are closed.