ds. T. Groenveld, Zondag 26, 27, Helpman


Psalm 90 : 1, 2
Gebed
Kolossenzen 2 : 6 t/m 15
90 gezangen 87
Zondag 26 , 27
Preek
Psalm 105 : 2, 3, 5, 21
Gezang 2 : 1
Geloofsbelijdenis
Gezang 2 : 5
Gebed + collecte
Gezang 32 : 1, 2

Comments are closed.