ds. M.H. de Boer, Marcus 10: 42 t/m 45, Hoogkerk


Psalm 84 : 1, 2
Schuldbelijdenis
Gezang 15 : 2
Genadeverkondiging
Psalm 84 : 6
Gebed
Marcus 10 : 32 t/m 45
Psalm 42 : 1, 4, 7
Preek
Liedboek 481 : 1, 2, 4
Gezang 1 : 1, 2
Wetlezing
Gezang 1 : 13
Gebed en collecte
Gezang 17 : 4, 5

Comments are closed.