ds. L.C. Buijs, Ver van huis…., Kerstnachtdienst, Martinikerk


Liedboek 125
’t Is geboren het God’lijk kind
Liedboek 138
Hoe leit dit kindeke
Liedboek 145
Er is een kindeke geboren op aard
Welkom
Liedboek 139
Votum
Liedboek 146
Gebed
Lucas 2: 1 t/m 7
Ik kniel aan uwe kribbe neer
Looft God, gij christnen, maakt hem groot
Filippenzen 2: 5 t/m 11
Liedboek 120
Verkondiging Ver van huis….
Liedboek 143
Collecte
Christmas Festival
Gebed
Ere zij God
Zegen
The Kingdom Triumphant
While shepherds watched
O, Holy night
Er is een roos ontloken
Ich steh an Deine Krippe

Comments are closed.